macaron packaging design

วันนี้ต้องออกแบบกล่อง macaron ขนมฝรั่งเศส เรายังไม่เคยกินเลยเย็นนี้ว่าจะชวนสามีไปซื้อกินที่ดาราเทวี อยากลองจับดูว่าขนมนั้นจะนิ่ม หรือแข็งขนาดไหน ถ้าสเก็ตแบบออกมาได้จะเอาโพสต์อัพเดทให้ดูกันค่ะ

Packaged Design Dog Food Box

Packaged Design Dog Food Box Chicken Stick Flavour Design themes:  Love Earth,   Summer,    Blossom,   Winter Cerebration ได้รับงานออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหารสุนัข 4 กล่อง งานนี้ติดต่อกันทางอีเมล ทางเจ้าของสินค้าเป็นผลงานที่เคยออกแบบมา เค้าชอบเลยสนที่จะให้เราออกแบบงานชิ้นนี้ “งานเป็นลักษณะที่น้องสุนัขพูดกับเราให้ช่วยรักโลกให้มากขึ้น  ให้มีคาแรกเตอร์น้องหมาหนึ่งตัวเพื่อที่จะเป็นตัวแทน JerHigh พูดให้ลูกค้าเราช่วยซื้อสินค้าที่ช่วยลดขยะ เพื่อที่ทุกๆดีไซน์ก็จะสามารถ เชื่อมโยงถึงกันได้ค่ะ” คงจะผลิตออกจริงภายในปีนี้ค่ะ

นักออกแบบกราฟิกที่ดี

4 ขั้นตอนการทำงานของนักออกแบบกราฟิกที่ดี จาก http://www.tcdcconnect.com/content/blog/?p=4036 1. Discover : ค้นและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาแนวโน้มความเป็นไปได้ นัก ออกแบบจะเริ่มต้นหาแรงบันดาลใจจากข้อมูลเบื้องต้นใน brief รวมทั้งศึกษาตลาดการแข่งขัน สังเกตแนวโน้มความเปลี่ยนแปลง ทำความเข้าใจกลุ่มผู้ใช้เป้าหมาย ศึกษากรณีอ้างอิงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในเชิงการตลาด สังคมวัฒนธรรม เทคโนโลยี และการออกแบบ เพื่อพัฒนาแนวคิดในขั้นต่อไป 2. Define : ประมวลผลและพัฒนาแผนการทำงาน ขั้นตอนนี้นักออกแบบจะเข้าสู่กระบวนการกลั่นกรองความคิด หาคำตอบในวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของลูกค้า รวมถึงวางแผนการทำงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต พร้อมทั้งทำความเข้าใจในแผนงานกับลูกค้าจนเป็นที่ยอมรับตรงกัน เช่น แนวคิดและแนวทางการออกแบบ (Mood & Tone) การบริหารจัดการเรื่องเวลา ทรัพยากรและการดำเนินงาน 3. Develop : พัฒนางานออกแบบ นักออกแบบกราฟิกเริ่มลงมือทำงานเพื่อหาวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดให้กับโจทย์ของลูกค้า โดยผ่านกระบวนการดังต่อไปนี้ – เสนอแนวคิดต่างๆ ในการออกแบบ เช่น Mood, Tone, Format, Techniques – เริ่มต้นออกแบบ เช่น การจัดหน้า Layout,…

เมื่อคุณต้องการใช้งานนักออกแบบกราฟิก (Graphic Designer)

คู่มือฉบับย่อสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ เมื่อคุณต้องการใช้งานนักออกแบบกราฟิก (Graphic Designer) http://www.tcdcconnect.com/content/blog/?p=4036 (ข้อมูลจากที่นี้นะคะ)เห็นว่ามีประโยชน์ทั้งคนจ้างและคนออกแบบ ประโยชน์ของการใช้งานนักออกแบบกราฟิก สามารถสรุปได้โดยสังเขปดังนี้ 1. ช่วยวางกรอบและเงื่อนไขของการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร นักออกแบบกราฟิกจะพิจารณาเลือกวิธีการสื่อสารและเลือกใช้สื่อที่เหมาะสม เพื่อให้การสื่อสารทั้งหมดดำเนินไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ 2. ช่วยส่งเสริมการขายและการตลาด งานออกแบบกราฟิกที่ดีช่วยสร้าง/ปรับปรุงภาพลักษณ์ให้กับองค์กร สร้างความเชื่อมั่น และกระตุ้นพฤติกรรมการใช้ของผู้บริโภคได้ โดยผ่านการนำเสนอในรูปแบบต่างๆ กัน อาทิ การออกแบบเว็บไซต์ บรรจุภัณฑ์ สั่งพิมพ์โฆษณา ฯลฯ 3. มีส่วนช่วยในการตัดสินใจหรือให้ความคิดเห็นแก่ผู้ประกอบการ ในกรณีที่โครงงานมีทิศทางหรือแนวปฏิบัติที่หลากหลายและไม่สามารถหาข้อสรุป ได้โดยง่าย ขั้นตอนในการคัดเลือกและว่าจ้างนักออกแบบกราฟิก 1. ค้นหารายชื่อนักออกแบบหรือบริษัทออกแบบ พร้อมทั้งศึกษาลักษณะการให้บริการเบื้องต้น อาจ เริ่มต้นจากที่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) กรมส่งเสริมการส่งออก สมาคมนักออกแบบ หรือถามจากผู้ประกอบการที่เคยใช้บริการประเภทดังกล่าวมาก่อน 2. เตรียมข้อมูลความต้องการ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับโครงงานให้พร้อม เพื่อเป็นโจทย์ตั้งต้นให้กับนักออกแบบ 3. เชิญนักออกแบบหรือบริษัทออกแบบที่สนใจเข้ามาแนะนำตัว โดยให้คำนึงถึงผลงานและประสบการณ์เป็นสำคัญ (อาจรวมถึงขนาด ศักยภาพ และความพร้อมในการทำงานด้วย) 4. นำเสนอข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ และให้กรอบการพิจารณาคัดเลือกที่ชัดเจนแก่นักออกแบบ โดยข้อมูลที่ผู้ประกอบการและนักออกแบบควรทำความเข้าใจร่วมกัน ณ จุดนี้คือ –…

กระดาษรองแ้ก้ว

กระดาษรองแ้ก้วน้ำดื่มให้ร้านหวานละมุน ใช้กระดาษปอนท์การ์ดในการทำตกใบละ1บาท พิมพ์สีเดียว งานออกมาดูดีสวย ชอบมากมาย

Package Design Dinkingwater

ออกแบบ สลากติดขวดน้ำดื่มให้ร้าน หวานละมุน  น้ำดื่มหวานละมุน ชื่อน่าดื่มมาก ร้านนี้เป็นร้านขนม น้ำชาสไตล์ฝรั่งเศสกำลังจัเปิดให้บริการที่เชียงใหม่เร็วๆนี้ รับรองว่าเบเกอรี่อร่อย เจ้าของร้านเค้าละมุนละไมในการทำ

อ่านเรื่องราวของ Google มาเลยได้แนวคิดว่า

1. คิดถึงผู้ใช้บริการก่อนแล้วอย่างอื่นจะตามมาเอง (Focus on the user and all else will follow) 2. จะทำอะไรก็ทำให้เก่งไปซักเรื่องหนึ่งจะดีกว่า (It’s best to do one thing really, really well) 3. เร็วดีกว่าช้า (Fast is better than slow) 4. ศิลปะไม่มีวันตาย (Art Never Die) 5. จริงจังได้โดยไม่ต้องใส่สูท (You can be serious without a suit) 6. ยอดเยี่ยมแล้วยังไม่พอ (Great just isn’t good enough)