ชีวิตรีไซเคิล KAYA เกาะลันตา กระบี่

KAYA เป็นสตูดิโอ มีกาแฟ อาหารเช้า งานแฮนด์เมด งานศิลปะ เพ้นท์ เอาขยะจากทะเลมาสร้างงานศิลปะ… More ชีวิตรีไซเคิล KAYA เกาะลันตา กระบี่

macaron packaging design

วันนี้ต้องออกแบบกล่อง macaron ขนมฝรั่งเศส เรายังไม่เคยกินเลยเย็นนี้ว่าจะชวนสามีไปซื้อกินที่ดาราเทวี อยากลองจับดูว่าขนมนั้นจะนิ่ม หรือแข็งขนาดไหน ถ้าสเก็ตแบบออกมาได้จะเอาโพสต์อัพเดทให้ดูกันค่ะ

Packaged Design Dog Food Box

Packaged Design Dog Food Box Chicken Stick Flavour Design themes:  Love Earth,   Summer,    Blossom,   Winter Cerebration ได้รับงานออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหารสุนัข 4 กล่อง งานนี้ติดต่อกันทางอีเมล ทางเจ้าของสินค้าเป็นผลงานที่เคยออกแบบมา เค้าชอบเลยสนที่จะให้เราออกแบบงานชิ้นนี้ “งานเป็นลักษณะที่น้องสุนัขพูดกับเราให้ช่วยรักโลกให้มากขึ้น  ให้มีคาแรกเตอร์น้องหมาหนึ่งตัวเพื่อที่จะเป็นตัวแทน JerHigh พูดให้ลูกค้าเราช่วยซื้อสินค้าที่ช่วยลดขยะ เพื่อที่ทุกๆดีไซน์ก็จะสามารถ เชื่อมโยงถึงกันได้ค่ะ” คงจะผลิตออกจริงภายในปีนี้ค่ะ

นักออกแบบกราฟิกที่ดี

4 ขั้นตอนการทำงานของนักออกแบบกราฟิกที่ดี จาก http://www.tcdcconnect.com/content/blog/?p=4036 1. Discover : ค้นและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาแนวโน้มความเป็นไปได้ นัก ออกแบบจะเริ่มต้นหาแรงบันดาลใจจากข้อมูลเบื้องต้นใน brief รวมทั้งศึกษาตลาดการแข่งขัน สังเกตแนวโน้มความเปลี่ยนแปลง ทำความเข้าใจกลุ่มผู้ใช้เป้าหมาย ศึกษากรณีอ้างอิงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในเชิงการตลาด สังคมวัฒนธรรม เทคโนโลยี และการออกแบบ เพื่อพัฒนาแนวคิดในขั้นต่อไป 2. Define : ประมวลผลและพัฒนาแผนการทำงาน ขั้นตอนนี้นักออกแบบจะเข้าสู่กระบวนการกลั่นกรองความคิด หาคำตอบในวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของลูกค้า รวมถึงวางแผนการทำงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต พร้อมทั้งทำความเข้าใจในแผนงานกับลูกค้าจนเป็นที่ยอมรับตรงกัน เช่น แนวคิดและแนวทางการออกแบบ (Mood & Tone) การบริหารจัดการเรื่องเวลา ทรัพยากรและการดำเนินงาน 3. Develop : พัฒนางานออกแบบ นักออกแบบกราฟิกเริ่มลงมือทำงานเพื่อหาวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดให้กับโจทย์ของลูกค้า โดยผ่านกระบวนการดังต่อไปนี้ – เสนอแนวคิดต่างๆ ในการออกแบบ เช่น Mood, Tone, Format, Techniques – เริ่มต้นออกแบบ เช่น การจัดหน้า Layout,… More นักออกแบบกราฟิกที่ดี

เมื่อคุณต้องการใช้งานนักออกแบบกราฟิก (Graphic Designer)

คู่มือฉบับย่อสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ เมื่อคุณต้องการใช้งานนักออกแบบกราฟิก (Graphic Designer) http://www.tcdcconnect.com/content/blog/?p=4036 (ข้อมูลจากที่นี้นะคะ)เห็นว่ามีประโยชน์ทั้งคนจ้างและคนออกแบบ ประโยชน์ของการใช้งานนักออกแบบกราฟิก สามารถสรุปได้โดยสังเขปดังนี้ 1. ช่วยวางกรอบและเงื่อนไขของการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร นักออกแบบกราฟิกจะพิจารณาเลือกวิธีการสื่อสารและเลือกใช้สื่อที่เหมาะสม เพื่อให้การสื่อสารทั้งหมดดำเนินไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ 2. ช่วยส่งเสริมการขายและการตลาด งานออกแบบกราฟิกที่ดีช่วยสร้าง/ปรับปรุงภาพลักษณ์ให้กับองค์กร สร้างความเชื่อมั่น และกระตุ้นพฤติกรรมการใช้ของผู้บริโภคได้ โดยผ่านการนำเสนอในรูปแบบต่างๆ กัน อาทิ การออกแบบเว็บไซต์ บรรจุภัณฑ์ สั่งพิมพ์โฆษณา ฯลฯ 3. มีส่วนช่วยในการตัดสินใจหรือให้ความคิดเห็นแก่ผู้ประกอบการ ในกรณีที่โครงงานมีทิศทางหรือแนวปฏิบัติที่หลากหลายและไม่สามารถหาข้อสรุป ได้โดยง่าย ขั้นตอนในการคัดเลือกและว่าจ้างนักออกแบบกราฟิก 1. ค้นหารายชื่อนักออกแบบหรือบริษัทออกแบบ พร้อมทั้งศึกษาลักษณะการให้บริการเบื้องต้น อาจ เริ่มต้นจากที่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) กรมส่งเสริมการส่งออก สมาคมนักออกแบบ หรือถามจากผู้ประกอบการที่เคยใช้บริการประเภทดังกล่าวมาก่อน 2. เตรียมข้อมูลความต้องการ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับโครงงานให้พร้อม เพื่อเป็นโจทย์ตั้งต้นให้กับนักออกแบบ 3. เชิญนักออกแบบหรือบริษัทออกแบบที่สนใจเข้ามาแนะนำตัว โดยให้คำนึงถึงผลงานและประสบการณ์เป็นสำคัญ (อาจรวมถึงขนาด ศักยภาพ และความพร้อมในการทำงานด้วย) 4. นำเสนอข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ และให้กรอบการพิจารณาคัดเลือกที่ชัดเจนแก่นักออกแบบ โดยข้อมูลที่ผู้ประกอบการและนักออกแบบควรทำความเข้าใจร่วมกัน ณ จุดนี้คือ –… More เมื่อคุณต้องการใช้งานนักออกแบบกราฟิก (Graphic Designer)

Package Design Dinkingwater

  ออกแบบ สลากติดขวดน้ำดื่มให้ร้าน หวานละมุน  น้ำดื่มหวานละมุน ชื่อน่าดื่มมาก ร้านนี้เป็นร้านขนม น้ำชาสไตล์ฝรั่งเศสกำลังจัเปิดให้บริการที่เชียงใหม่เร็วๆนี้ รับรองว่าเบเกอรี่อร่อย เจ้าของร้านเค้าละมุนละไมในการทำ